Orsaker till smärta

Den vanligaste formen av smärta orsakas av skador eller sjukdomar i bl a hud, muskler, leder, benhinnor etc. Överallt har vi känselkroppar som reagerar på skada, tryck, värme eller kemiska ämnen som bildas bl a vid inflammation eller dålig blodcirkulation. Exempel på detta är inflammationer i muskler eller benhinnor.

Läs mer…