Ingemar Thid, Leg naprapat.

Jag är legitimerad Naprapat, utbildad på Naprapathögskolan 1992-1996.
Under våren 1996 gjorde jag ett examensarbete om möjligheten till att med hjälp av termografi (värmekamera) diagnostisera och ”se” smärta i rörelseapparaten. Jag redovisade mitt arbete på en termografikongress i Nichny Noovgorod, Ryssland –  och har sedan dess arbetat med dator-termografi som hjälpmedel.

Under min tid som naprapat har jag med dator-termografi som hjälpmedel bl.a. diagnostiserat och behandlat olika former av smärttillstånd. Några exempel är t ex akuta muskelbristningar, ligamentskador, tennis- och golfarmbågar, whiplash, ischiassmärtor samt olika typer av reumatiska smärttillstånd så som exempelvis fibromyalgi.

Med hjälp av termografi är det i de flesta fall möjligt att ”se smärtan” – som kan vara en värmeökning (exempelvis en inflammation) eller en värme-minskning (exempelvis ett reflektoriskt svar på triggerpunkter i muskler eller inklämda nerver).

Under åren har jag termograferat ett par hundra patienter samt tagit del av medicinska termografiarbeten och utvärderingar från hela världen.

http://thermografi.com/Examensarb.htm

Ingemar Thid – Leg. Naprapat.

Kontakta mig för mer information om mitt examensarbete (finns att läsa på länken ovan).