Naprapatbehandlingar

Ny unik utrustning för smärtlokalisering
Att uppskatta graden av smärta på ett objektivt sätt är svårt, eftersom man idag inte har något instrument att mäta den med. Smärta uppstår p g a en mängd orsaker och upplevs olika. I bland kan den vara molande, ilande eller kanske av huggande karaktär. Den förmedlas från skadan via smärtnerver till ryggmärgen och vidare till hjärnan där vi blir medvetna om var och hur det gör ont.

Orsaker till smärta
Den vanligaste formen av smärta orsakas av skador eller sjukdomar i bl a hud, muskler, leder, benhinnor etc. Överallt har vi känselkroppar som reagerar på skada, tryck, värme eller kemiska ämnen som bildas bl a vid inflammation eller dålig blodcirkulation. Exempel på detta är inflammationer i muskler eller benhinnor.

Men smärtor kan också orsakas av direkt påverkan på nerver. Exempel på detta är diskbråck där den skadade disken trycker direkt på en nerv vilket får följden att smärtan ”känns” i det området som nerven går till. Smärta kan då upplevas t ex i vaden trots att den egentliga skadan sitter i ryggen.

Det finns också smärtor som till synes inte orsakas av någon ”skada”. Denna typ av smärta är alltid av kronisk, långvarig karaktär. Orsakerna är inte helt kartlagda men man tror att det är flera faktorer som ligger bakom.
T ex kan det ursprungligen ha varit en skada som givit upphov till smärtsignal. Om denna funnits under lång tid kan detta ibland feltolkas av hjärnan så att smärtan sitter kvar trots att skadan är läkt.

Att inte ha kunnat se eller smärta eller inflammation kan kännas frustrerande både för patient och terapeut.

Datorn gör det emellertid möjligt att med hjälp av medicinsk termografi lättare kunna se och diagnostisera muskelsmärtor och inflammationer. Vi har nu som första naprapatklinik i Sverige tillgång till en datorthermografiutrustning för att bredda vår verksamhet.

BioMix utför behandlingar av smärttillstånd i muskler, leder och ligament. Vi är specialicerade inom området nacke, rygg och termografi men utför även försiktig justering, moblisering & massage – samt alternativ mammografi.