Användbara länkar

Här finner du länkar till fler relaterade sidor om medicinsk termografi:

www.flir.com

Här finner du länkar till fler relaterade sidor om alternativ mammografi:

http://www.thenhf.se/stodjer-du-rosa-bandet-sa-sott-eller-inte/

http://www.thenhf.se/sanningar-om-brostcancer/