Ingemar Thid

BioMix

Leg. Naprapat

Examensarbete -96 om medicinsk termografi

Medicinsk termografi

Diagnostik av bröstcancer  Seminarium av Mediterm på Karolinska-03

Ischias - en folksjukdom

Om smärttillstånd och diagnos med termografi

Internationellt seminarium om termografi -96

In English 1

In English 2

 

 

Alternativ mammografi

Medicinsk termografi

Naprapati

 

BioMix Spec: Termografi.


Smärta, värk eller skada

Termografi är ett hjälpmedel för att visualisera problem. Exempelvis fibromyalgi, nervinklämmningar, muskelinflammationer samt alternativ mammografi.


----- -----

Ingemar Thid Leg Naprapat
OBS! Ny adress: Lärjungevägen 4,

136 69 Vendelsö

se även ny hemsida:
http://www.thermografi.com

tel. 070 - 768 52 70

mail:ingemar@thermografi.com
Termografi av bröst skall i första hand göras som ett komplement till mammografi och i andra hand som screening i stället för att inte göra någon undersökning alls. Se "diagnostik av bröstcancer" till vänster