Alternativ mammografi

BioMix erbjuder alternativ till mammografi med termografi som hjälpmedel. Undersökningen ska ses som ett komplement till mammografi och ett ytterligare diagnostikverktyg i stället för att inte göra någon undersökning alls.
Genom att hitta cancer i ett tidigt skede, innan den ger symtom eller går att känna med fingrarna, ökar chansen att bli botad.

Termografi är ett hjälpmedel för att visualisera problem. Exempelvis fibromyalgi, nervinklämmningar, muskelinflammationer samt alternativ mammografi. Vid exempelvis cancer kan flera fysiologiska förändringar som ökat blodflöde i området, ökad angiogenes och frisättande av vasoaktiva substanser
bidra till att den infraröda strålningen förändras. Termografin skall ses som en kompletterande undersökningsmetod. Den är inte ett självständigt diagnostiskt hjälpmedel men en fördel är att man kan se sjukliga förändringar tidigt och den kan vara till hjälp, när information från andra undersökningar skall tolkas. Metoden har fler fördelar. Den är inte invasiv, patienten utsätts inte för någon strålning och det finns inga kontraindikationer. Termografi kan till exempel genomföras vid graviditet och undersökningen kan upprepas hur många gånger som helst.

Källa: Medikament 6-03

OBS: Implantat i brösten är inte någon kontraindikation (inget hinder för att bli termograferad)

Alt. mammo: 1200kr, halvkropp: 1800kr, helkropp: 2400kr

Bilderna sänds som en PDF-fil till din E-mail adress normalt inom 1v. Sedan går vi igenom bilderna per telefon när DU ringer mig! (vardagar 11-12 13-15)

För att säkerställa att ingen aktivitet pågår kan/bör man efter första termograferingen upprepa efter 3-4 månader. Ser allting bra ut är termografering 1 gång/år en normal upprepningstid.

“Vi ställer ingen diagnos av bröstcancer(det kräver lab. tester) – Du får bilderna i PDF-fil (efter 2-3 dagar) som visar möjliga problemområden(om det finns några). Vi går igenom bilderna per telefon och du kan sända dem till egen expert”.

Bilden visar en termografiutrustning där kameran fick kylas ned till -180°c. Kameran kunde man inte rikta, så speglar fick användas i taket för att kunna termografera patienten.
Man kunde inte spara bilden digitalt så bildskärmen fick fotas av med en Polaroidkamera och sedan färgsättas.

Dagens utrustning är något mindre samt mer kompetent.

Karolinskasjukhuset 1974

Bilden visar en termografiutrustning där kameran fick kylas ned till -180°c. Kameran kunde man inte rikta nedåt, så speglar i taket fick användas för att kunna termografera patienten (man kunde inte vinkla ner kameran då kylmedlet skulle rinna ut).

Man kunde inte spara bilden digitalt så bildskärmen fick fotas av med en Polaroidkamera och sedan färgsättas.

Dagens utrustning är något mindre samt mer kompetent.


http://www.tv-helse.se/varning-mammografi-del1/

http://www.tv-helse.se/mammografi-resonanstomografi-ultraljud-termografi/

http://www.tv-helse.se/cancerprevention-mammografi/